KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 


Unitas Grubu, faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında " Müşteri Memnuniyeti " ni temel edinerek

analitik yaklaşımlarla mühendislik standartlarında hizmet sunmaktadır.
 

KALİTE POLİTİKASI ve TEMEL ESASLARI
 

* Vizyon ve misyonumuzun en önemli varlığımız olan tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızca

bilinmesini sağlamak ve ortak hedeflerimize güçlü bir işbirliği ile koşmak.

 

* Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)

doğrultusunda çalışmak.

 

* Uluslararası kabul görmüş standartlarda süreçlerimizi tanımlamak ve verimliliği en yüksek

seviyelere taşıyacak araç ve teknolojiler ile destekli hizmetler vermek.

 

* Süreçlerimizin performansını sağlıklı verilerle, doğru metod ve sistemlerle ölçmek, sürekli

yileştirmeye girdi sağlamak. * Çalışanlarımızın, sürekli yeni fikirler üretmesini teşvik etmek,

müşterilerimizin hayallerinden de esinlenerek yaratıcı, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek.

 

 

* Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti en yüksek seviyelerde

tutan stratejik bir yönetim yaklaşımı sergilemek.

 

* Hizmetlerimizin sürekliliğini en yüksek

seviyelerde tutabilmek için iş sürekliliği, bilgi güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetimi

konusunda, risk değerlendirmeleri yapmak ve risk işleme planları ile müşteri hizmet

yönetimini gerçekleştirmek.

 

* Bilgi güvenliği konusunda, öncelikle müşterilerimizin olmak üzere, en yüksek hassasiyeti

göstermek, güvenlik ihlal olaylarını en aza indirgemek. UNITAS Yönetim Kurulu, bu kalite prensipleri

doğrultusunda, müşteri memnuniyetini sağlamak; meslek hastalıklarını önlemek ve çevre

kirliliğini engellemek için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.